Een degelijke waarborg voor de vloerbedekking van uw leven

 

De VPL-leverancier biedt de consument de zekerheid dat aan
alle leveringsvoorwaarden wordt voldaan.


• Indien naar mening van de klant niet aan de leveringsvoorwaarden is voldaan,

kan deze zijn klacht te allen tijde voorleggen aan de Geschillencommissie Parket.

• De Geschillencommissie Parket heeft een zodanige samenstelling dat zowel de belangen van de consument als die van de leverancier worden behartigd.

De voorzitter is een onafhankelijk jurist.


• Iedere VPL-leverancier is statutair verplicht zich bij de uitspraken van de Geschillencommissie neer te leggen.


• In bepaalde gevallen neemt de VPL de verplichtingen van de leverancier over.

 

Meer informatie is te vinden in de Algemene Leveringsvoorwaarden die te downloaden zijn vanaf deze site of op aanvraag verkrijgbaar zijn bij de aangesloten VPL-leden en bij het secretariaat.

 

Geschillencommissie Parket

Meer informatie over de Geschillencommissie Parket kunt u hier vinden.


VPL Parket
Laan van Haamstede 25
2497 GE Den Haag

T 055-5263859
E info@vplparket.nl